Pomohli ste už podporiť projekty:

TRASH HEROES KOŠICE - ktorým sme venovali 50 eur na ich aktivity spojené s čistením mesta Košice od odpadu.

POMOC ZO SRDCA - tejto neziskovej organizácií sme poslali dar v podobe šperkov, ktoré poslúžili ako darčeky pre mamičky. Organizácia pomáha rodinám s autistickými deťmi. 

MAČIATKA Z LESA - zaslali sme im šperky, ktoré v dražbe vymenili za finančné prostriedky na nákup potrieb pre mačičky, ktoré k nim prišli. 

AJ V ICH MENE VÁM ĎAKUJEME a POKRAČUJEME.