Kolekcie tvoríme tak, aby k sebe šperky ladili a zachytili podstatu myšlienky.

Kolekcia má svoju hlavnú myšlienku, ktorá sa nesie každým šperkom.
Cieľom každého predaného šperku je potešiť ale aj pomôcť projektu, ktorému výťažok z predaja venujeme.